Dénia Bàsquet va celebrar la Fi de Temporada.

Divendres passat 7 de juny el pavelló de Joan Fuster va ser l’escenari en el qual es va desenvolupar l’acte de clausura de la temporada 2023/24 per als equips de l’Escola de Bàsquet i Dénia Bàsquet Club.

L’acte va comptar amb la presència del Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Dénia, Valen Alcalá que va acompanyar a Marisa Cervera i la resta de la seua Junta Directiva durant tota la seua extensió a peu de pista.

Els components dels vint-i-un equips que han format part de l’entitat este curs van rebre a les seues famílies en el moment que estes van accedir a les graderies, formant un mosaic en el centre de la pista en el qual es llegia el nom del Club.

 

 

Després tots els jugadors van eixir del pavelló per a anar entrant de nou a pista a mesura que es nomenava a cadascun dels equips, rebent els aplaudiments d’una graderia repleta. 

 

 

Regidor i Presidenta van entregar un detall a cadascun dels components de tots els equips per a després fer una fotografia a cada grup com a record d’este curs. 

 

 

Quan va ser el torn dels equips Júnior Femení i Masculí es va fer lliurament d’un trofeu a cadascun dels jugadors de la generació 2006 que aconseguixen després de molts anys de bàsquet el final del seu pas pels equips de formació de la nostra estructura.

Molt especials van ser també les recepcions que es van prestar a l’equip Sènior Femení, Sènior Masculí Preferent i al Masculí Nacional.

 

 

Les xiques han aconseguit amb solvència la permanència en el seu primer any en una dura categoria com és l’Autonòmica i han aconseguit els quarts de final del Trofeu Federació. 

 

 

Es va aprofitar l’acte per a entregar una placa a Marybel Gramatis, que es traslladarà a Alemanya el pròxim curs i deixarà el club al qual ha pertangut des que era benjamí, i a Brenda Romeo, jugadora que ha patit una seriosa lesió de genoll de la qual serà intervinguda en les pròximes setmanes.

 

El Sènior Masculí Preferent va rebre tot l’afecte del qual s’ha fet creditor amb el transcurs dels anys, i se li va donar tota la força per a tornar a competir el curs pròxim mantenint sempre la mateixa línia de treball i el gust que transmeten per este esport.

 

 

Especialment emotiva va ser per la seua part l’eixida a pista de l’equip Sènior Masculí Nacional, acabat d’ascendir a Lliga EBA, Tercera FEB a partir d’ara, que ha aconseguit mobilitzar en les últimes setmanes a tots els que integrem esta entitat per a donar-los la força necessària per a aconseguir este ambiciós objectiu. 

 

 

A continuació es va demanar a les mares i pares que actuen com a delegats de cadascun dels equips com a enllaç amb la Directiva, que baixaren a pista, i allí se’ls va fer lliurament d’un obsequi com a agraïment a la seua encomiable labor. 

 

 

El Club va voler finalment fer una distinció especial a María José Bertomeu Argudo, que ha anunciat que no continuarà exercint les funcions de delegada de camp la pròxima temporada. 

Persona vinculada al club des de la seua fundació, ha passat amb els anys per diferents rols dins d’este, com a jugadora, membre de la junta directiva o en els últims anys com a Delegada de Camp, labor que ha exercit amb una professionalitat digna sempre de l’elogi de quantes persones han passat pel pavelló.

 

 

Unes paraules de tancament de l’acte per part de Marisa Cervera i del Regidor Valen Alcalá, seguides d’una fotografia col·lectiva en el centre del pavelló, van posar punt final a l’acte de clausura de la temporada.

 

 

Encara hi hauria temps per a fer lliurament als jugadors del Sènior Nacional d’unes samarretes commemoratives de l’ascens de categoria amb les quals van posar en el centre de la pista.

A continuació es va donar pas a un sopar de fraternitat en les pistes exteriors de la instal·lació que va comptar amb l’animació del Dj Alex Rosello que va fer passar a tots els presents una estona molt agradable.

Excel·lent jornada en la qual el més destacable va ser el gran ambient regnant, prova de l’excel·lent salut de la qual gaudix en este moment l’entitat, que mira amb optimisme el seu futur.

 

 


 

El pasado viernes 7 de junio el pabellón de Joan Fuster fue el escenario en el que se desarrolló el acto de clausura de la temporada 2023/24 para los equipos de la Escuela de Baloncesto y Dénia Bàsquet Club.

El acto contó con la presencia del Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Dénia, Valen Alcalá que acompañó a Marisa Cervera y el resto de su Junta Directiva durante toda su extensión a pie de pista.

Los componentes de los veintiún equipos que han formado parte de la entidad este curso recibieron a sus familias en el momento que estas accedieron a las gradas, formando un mosaico en el centro de la cancha en el que se leía el nombre del Club.

 

 

Después todos los jugadores salieron del pabellón para ir entrando de nuevo a pista a medida que se nombraba a cada uno de los equipos, recibiendo los aplausos de una grada repleta.

 

 

Concejal y Presidenta entregaron un detalle a cada uno de los componentes de todos los equipos para después hacer una fotografía a cada grupo como recuerdo de este curso.

 

 

Cuando fue el turno de los equipos Junior Femenino y Masculino se hizo entrega de un trofeo a cada uno de los jugadores de la generación 2006 que alcanzan tras muchos años de baloncesto el final de su paso por los equipos de formación de nuestra estructura.

Muy especiales fueron también los recibimientos que se prestaron al equipo Senior Femenino, Senior Masculino Preferente  y al Masculino Nacional.

 

 

Las chicas han conseguido con solvencia la permanencia en su primer año en una dura categoría como es la Autonómica y han alcanzado los cuartos de final del Trofeo Federación.

 

 

Se aprovechó el acto para entregar una placa a Marybel Gramatis, que se trasladará a Alemania el próximo curso y dejará el club al que ha pertenecido desde que era benjamín, y a Brenda Romeo, jugadora que ha sufrido una seria lesión de rodilla de la que será intervenida en las próximas semanas.

 

 

El Senior Masculino Preferente recibió todo el cariño del que se ha hecho acreedor con el transcurso de los años, y se le dio toda la fuerza para volver a competir el curso próximo manteniendo siempre la misma línea trabajo y el gusto que transmiten por este deporte.

 

 

Especialmente emotiva fue por su parte la salida a pista del equipo Senior Masculino Nacional, recién ascendido a Liga EBA, Tercera FEB a partir de ahora, que ha conseguido movilizar en las últimas semanas a todos los integramos esta entidad para darles la fuerza necesaria para alcanzar este ambicioso objetivo.

 

 

A continuación se pidió a las madres y padres que actúan como delegados de cada uno de los equipos como enlace con la Directiva, que bajaran a pista, y allí se les hizo entrega de un obsequio como agradecimiento a su encomiable labor.

 

 

El Club quiso por último hacer una distinción especial a María José Bertomeu Argudo, que ha anunciado que no continuará ejerciendo las funciones de delegada de campo la próxima temporada.

Persona vinculada al club desde su fundación, ha pasado con los años por distintos roles dentro del mismo, como jugadora, miembro de la junta directiva o en los últimos años como Delegada de Campo, labor que ha ejercido con una profesionalidad digna siempre del elogio de cuantas personas han pasado por el pabellón.

 

 

Unas palabras de cierre del acto por parte de Marisa Cervera y del Concejal Valen Alcalá, seguidas de una fotografía colectiva en el centro del pabellón, pusieron punto final al acto de clausura de la temporada.

 

 

Aún habría tiempo para hacer entrega a los jugadores del Senior Nacional de unas camisetas conmemorativas del ascenso de categoría con las que posaron en el centro de la pista.

A continuación se dio paso a una cena de fraternidad en las pistas exteriores de la instalación que contó con la animación del Dj Alex Rosello que hizo pasar a todos los presentes un rato muy agradable.

Excelente jornada en la que lo más destacable fue el gran ambiente reinante, prueba de la excelente salud de la que goza en este momento la entidad, que mira con optimismo su futuro.

COLABORADORES institucionales
COLABORADORES especiales